Výroční zpráva

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019 je k dispozici k nahlédnutí v MŠ.