Výroční zpráva

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020 je k dispozici k nahlédnutí v MŠ.