Strategický plán rozvoje a Školní akční plán 2021/2022

Strategický plán rozvoje Mateřské školy Lanžov a Školní akční plán Mateřské školy Lanžov pro školní rok 2021/2022 jsou k dispozici k nahlédnutí  v MŠ .