Naše projekty  • Naše MŠ se účastní ve spolupráci s Českou obcí sokolskou projektu "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky!" 

  • Projekt PODPORA MŠ LANŽOV II, reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017619je spolufinancován Evropskou unií. 

            Cílem projektu je rozvoj oblastí, které škola určí jako                                             prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. 

            Celkové způsobilé výdaje projektu:   225 462,00 Kč

             Datum zahájení fyzické realizace projektu:  01. 09. 2020

           Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 08. 2021

           Doba trvání projektu:  12 měsíců 

                                                                            Publicita projektu


Děkujeme tímto Mobilnímu planetáriu a panu Škoblukovi za uspořádání projektových dnů pro děti naší MŠ, za nezapomenutelné zážitky. 

1. Projektový den v MŠ

Dne 22.9.2020 se děti zúčastnily Projektového dne v MŠ s názvem "Život stromů".  Děti shlédly výukový program  Mobilního planetária, aktivně se zapojily do plnění úkolů.

Akce byla plně hrazena z prostředků projektu " PODPORA MŠ LANŽOV II", reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017619, který je spolufinancován Evropskou unií.


2. Projektový den v MŠ

Dne 9.2.2021 proběhl Projektový den v MŠ s názvem "Živá a neživá příroda- ptáčci v zimě" s pane Petrem Škoblukem. Děti viděly odchyt ptáčků na krmítku, kroužkování ptáčků, vyrobily si lojové krmítko, zúčastnily se besedy o životě ptactva, vyplňovaly pracovní listy k tématu.

Akce byla plně hrazena z prostředků projektu " PODPORA MŠ LANŽOV II", reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017619, který je spolufinancován Evropskou unií.