Naše projekty

  • Projekt PODPORA MŠ LANŽOV,  reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008899, výše podpory  343 615,00 Kč, je spolufinancován Evropskou unií.

              Cílem projektu je rozvoj oblastí, které škola určí jako prioritní                 pro svůj rozvoj a budoucí  směřování.

Publicita k projektu


  • Nákup reflexních vestiček pro děti MŠ Lanžov byl finančně podpořen Královéhradeckým krajem.

  • Naše MŠ se účastní ve spolupráci s Českou obcí sokolskou projektu "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky!"

  • MŠ Lanžov umožňuje budoucím pedagogům vykonávání povinné praxe a tím podporuje jejich vzdělávání.