Naše projekty

  • Projekt PODPORA MŠ LANŽOV II, reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017619je spolufinancován Evropskou unií. 

            Cílem projektu je rozvoj oblastí, které škola určí jako                       prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. 

            Celkové způsobilé výdaje projektu:   225 462,00 Kč

             Datum zahájení fyzické realizace projektu:  01. 09. 2020

           Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 08. 2021

           Doba trvání projektu:  12 měsíců 

                                                                            Publicita projektu

Projektový den v MŠ

Dne 22.9.2020 se děti zúčastnily Projektového dne v MŠ s názvem "Život stromů".  Děti shlédly výukový program  Mobilního planetária, aktivně se zapojily do plnění úkolů.

Akce byla plně hrazena z prostředků projektu " PODPORA MŠ LANŽOV II", reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017619, který je spolufinancován Evropskou unií.


  • Projekt PODPORA MŠ LANŽOV,  reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008899,  je spolufinancován Evropskou unií.

              Cílem projektu je rozvoj oblastí, které škola určí jako prioritní                 pro svůj rozvoj a budoucí  směřování.

               Celkové způsobilé výdaje projektu: 343 615,00 Kč 

               Datum ukončení fyzické realizace projektu:  31.8.2020

Publicita projektu


  • Nákup reflexních vestiček pro děti MŠ Lanžov byl finančně podpořen Královéhradeckým krajem.

  • Naše MŠ se účastní ve spolupráci s Českou obcí sokolskou projektu "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky!"

  • MŠ Lanžov umožňuje budoucím pedagogům vykonávání povinné praxe a tím podporuje jejich vzdělávání.