Prohlášení o přístupnosti

Mateřská škola Lanžov se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012 ze dne 26. října o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku: https://www.ms-lanzov.cz


Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s harmonizovanou normou EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer, Excel Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.


Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.9.2020.

Prohlášení bylo vypracováno metodou vlastního posouzení provedeného subjektem Mateřská škola Lanžov.

Pro vypracování tohoto prohlášení byly využity: zákon č. 99/2019 Sb., metodický pokyn Ministerstva vnitra k tomuto zákonu, norma EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines - WCAG 2.1. 

Toto Prohlášení o přístupnosti vypracovala ředitelka Mateřské školy Lanžov Irena Černá.


Zpětná vazba

Cílem školy je zajistit uživatelům webových stránek jejich přístupnost v co největší možné míře dle čtyř základních principů přístupnosti: vnímatelnosti, ovladatelnosti, srozumitelnosti a stability.

Mateřská škola Lanžov, Lanžov 2, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Telefon : 608 662 171

E-mail: mslanzov@seznam.cz


Postupy pro prosazování práva

Nejste-li spokojeni s odpovědí v souvislosti s vyřízením Vašeho oznámení nebo žádosti ohledně přístupnosti webových stránek, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, Odbor eGovernmentu, Náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz