Distanční výuka

Podmínky distanční výuky v MŠ Lanžov pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona (KHS), anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, poskytuje škola dotčeným dětem vzdělávání distančním způsobem.

V případě, že se povinného předškolního vzdělávání nebude moci zúčastnit více než jedna polovina dětí, poskytne MŠ dotčeným dětem vzdělávání distančním způsobem.

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí, který nepřekročí jednu polovinu dětí, pro které je vzdělávání povinné, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. MŠ nemá v tomto případě povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. S ohledem na organizační možnosti může MŠ poskytnout i těmto dotčeným dětem výukové materiály.

MŠ vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem MŠ.

Rodičům dětí bude zaslána vzdělávací nabídka na dané časové období (náměty na výukové aktivity, výtvarnou výchovu, pohybové aktivity, pracovní listy apod.) elektronicky e-mailem, dále si rodiče mohou vyzvednout materiály osobně v MŠ nebo se s MŠ spojí telefonicky.

Rodiče budou průběžně MŠ informovat o pokrocích dětí (osobně, telefonicky, elektronicky e-mailem).


Výukové materiály a on-line výuka:

https://www.vesela-chaloupka.cz/
https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/predskolaci-bez-zapisu-149/
https://www.predskolaci.cz/ke-stazeni
https://decko.ceskatelevize.cz/kouzelna-skolka
https://ucimesevenku.cz/skola-doma/
https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni
https://decko.ceskatelevize.cz/logohratky
https://decko.ceskatelevize.cz/nenudim-se-doma/
https://www.snamitozvladnes.cz/index.php/ke-stazeni
https://www.myamos.cz/

Další zdroje a materiály, weby pro učitele i rodiče o předškolním vzdělávání:

• www.predskolaci.cz

• www.detsky-web.cz

• www.hrajeme-si.cz

Výtvarné a tvořivé činnosti:

• krokotak.com

• www.tvorivedeti.cz

• www.sikovny-cvrcek.cz

• www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne


Dle doporučení Mgr. Hany Splavcové publikovaných v Bulletinu NPI ČR, Speciálu pro podporu výuky na dálku 3:

Co může mateřská škola udělat pro děti a rodiče v případě, že je uzavřena?

Milí rodiče, ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat "školskými úkoly" (například předkládáním pracovních listů).

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme: 

  •    věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;
  •    podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe - oblékání, hygiena...);
  •    zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata...);
  •    dbejte na pravidelný režim;
  •    podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí...);
  •    zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry "na něco"...);
  •    s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;
  •    společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;
  •    využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity...);
  •    povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu. Díky Vám všem.

Publikace: Ahoj, já jsem korona


Mluvit s malými dětmi o pandemii, která obrací náš svět vzhůru nohama, může být náročné. Náměty, jak vést rozhovor dítěte s dospělými o nastalé zátěžové situaci. 

Minimetodiky pro rozvoj předčtenářské, předmatematické a přírodovědné gramotnosti (PV): https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=9641

Budeme mít předškoláka: https://www.maprakovnicko.cz/zajimavosti-a-clanky/budeme-mit-skolaka-202cs.html

Náměty, nápady, inspirace - nejen pro vychovatelky školních družin: https://www.nidv.cz/images/npublications/publications/files/1584660421_n%C3%A1pady-n%C3%A1m%C4%9Bty-inspirace%20-%20web.pdf