MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ-CORONAVIRUS

!!! Na základě doporučení z MŠMT a po dohodě se zřizovatelem OÚ v Lanžově z důvodu prevence bude MŠ od úterý 17.3.2020 do odvolání  UZAVŘENA!!! 

Potvrzení o zavření školy a Žádost o ošetřovné  při péči o dítě Vám vydá naše MŠ.


Sociální pracovnice Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem poskytují komplexní poradenství v oblasti sociálního zabezpečení, sociálních dávek a v případě nutnosti mohou zajistit i potravinou pomoc. Kontaktovat je můžete telefonicky nebo e-mailem:

  •       499 318 293:  Bc. Kateřina Pištorová vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí,
  •       499 318 238 nebo 603 325 068:  Mgr. Dagmar Motalová, vedoucí sociálního oddělení
  •       499 318 281 nebo 734 763 090:  Iva Jarolímková, terénní sociální pracovnice, zvláštní            příjemce důchodu, žádosti do domu s pečovatelskou službou
  •       731 630 416: Bc. Marcela Šafaříková, sociální kurátorka, terénní sociální pracovnice
  •       499 318 279 nebo 737 079 690: Bc. Jolana Schőnigerová, terénní sociální pracovnice          (kontakt od 17. 03. 2020).

V případě psychologické podpory můžete kontaktovat psycholožku Městského úřadu Mgr. Květoslavu Mládkovou:  739 343 792.


Všechny kontakty naleznete na internetových stránkách Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem - www.mudk.cz.


Aktuální a podrobné informace naleznete na www stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR: www.mpsv.cz.


Aktuální informace o epidemii koronaviru Covid-19 a doporučení lze získat 

  •       z webových stránek Ministerstva zdravotnictví - www.mzcr.cz

           Zde se na titulní straně nacházejí veškeré aktuální informace o koronaviru COVID-19.  

  •       na webových stránkách Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje -         www.khshk.cz
  •       další informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničí - www.mzv.cz 

Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství pro děti a dorost, kteří následně rozhodnou o karanténě.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná a je třeba zajistit příslušná opatření zamezující vstupu těchto osob do MŠ.

Příloha - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky


Informační letáky

zaslané hejtmanem Královéhradeckého kraje

Infolinka Státního zdravotního ústavu


Doporučení občanům a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19 

ze dne 6.3.2020

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci doporučujeme občanům, kteří pobývali v oblastech s vysokým počtem onemocnění COVID - 19:

V následujících 14 dnech po opuštění daného regionu - sledujte svůj zdravotní stav.

Zaměřte se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka, dýchací obtíže, kašel) a 2krát denně si měřte tělesnou teplotu.

V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte telefonní linku 112!

Operátor této linky Vám zprostředkuje kontakt s pracovníky Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, kteří Vám sdělí další postup k zajištění Vašeho vyšetření a prevence eventuálního šíření nákazy.

Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.

Prosíme o maximální ohleduplnost a zodpovědnost. Pokud to je jen trochu možné, minimalizujte kontakt s ostatními osobami po dobu 2 týdnů po návratu.

Příloha - Doporučení leták