Podpora CORONAVIRUS

Sociální pracovnice Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem poskytují komplexní poradenství v oblasti sociálního zabezpečení, sociálních dávek a v případě nutnosti mohou zajistit i potravinou pomoc. Kontaktovat je můžete telefonicky nebo e-mailem:

  •       499 318 293:  Bc. Kateřina Pištorová vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí,
  •       499 318 238 nebo 603 325 068:  Mgr. Dagmar Motalová, vedoucí sociálního oddělení
  •       499 318 281 nebo 734 763 090:  Iva Jarolímková, terénní sociální pracovnice, zvláštní příjemce důchodu, žádosti do domu s pečovatelskou službou
  •       731 630 416: Bc. Marcela Šafaříková, sociální kurátorka, terénní sociální pracovnice
  •       499 318 279 nebo 737 079 690: Bc. Jolana Schőnigerová, terénní sociální pracovnice (kontakt od 17. 03. 2020).

V případě psychologické podpory můžete kontaktovat psycholožku Městského úřadu Mgr. Květoslavu Mládkovou:  739 343 792.


Všechny aktuální kontakty naleznete na internetových stránkách Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem - www.mudk.cz.


Aktuální a podrobné informace naleznete na www stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR: www.mpsv.cz.


Aktuální informace o epidemii koronaviru Covid-19 a doporučení lze získat 

  •       z webových stránek Ministerstva zdravotnictví - www.mzcr.cz

           Zde se na titulní straně nacházejí veškeré aktuální informace o koronaviru COVID-19.  

  •       na webových stránkách Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje -         www.khshk.cz
  •       další informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničí - www.mzv.cz 

Informační letáky

zaslané hejtmanem Královéhradeckého kraje

Infolinka Státního zdravotního ústavu