Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020

Seznam registračních čísel přijatých žadatelů o předškolní vzdělávání v MŠ Lanžov pro školní rok 2019/2020 (dle platných kriterií):

Registrační číslo 1

Registrační číslo 2

Irena Černá, ředitelka MŠ Lanžov, dne 21.5.2019