Akce školy


Školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

od 30.9.2020 jsou všechny akce do odvolání zrušeny.

Od 1.10.2020 budou všechny akce zajištěny zaměstnanci školy.


Naše akce v září 

1. týden - přivítáme nové děti v MŠ, seznámíme se s prostředím a režimem školky, s pravidly chování v MŠ, se zaměstnanci 

2. týden - seznámíme se s kamarády v MŠ, s pravidly chování v MŠ, s hračkami a vybavením

16.9. v 9:00 k nám přijede maňáskové Divadlo Štenberk s pásmem pohádek "Budka v poli", "Máša a medvěd" a "Budulínek".

Dle počasí vycházka k rybníku Budínu, pozorování života u vody.

Dne 22.9.2020 v 8:30 k nám přijede Mobilní planetárium s výukovým programem "Život stromů" v rámci projektového dne. Akce je hrazena z prostředků projektu  "PODPORA MŠ LANŽOV II", reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017619, který je spolufinancován Evropskou unií.

28.9. v pondělí je státní svátek - MŠ je uzavřena.

29.9. od 9:00 proběhne v MŠ fotografování - dejte dětem oblečení, ve kterém se budou fotografovat.

30.9. v 9:00 nás navštíví Nezávislé divadlo s pohádkovým představením "Jak se vaří pohádka".    ODVOLÁNO

Po celý měsíc budeme využívat nápady a přání dětí, u malých dětí se budeme snažit o rychlou adaptaci na prostředí a režim v MŠ.

Naše akce v říjnu

Naše akce v listopadu

Naše akce v prosinci

1.12. od 9:00 ozdobíme s dětmi vánoční stromeček v MŠ.

3.12. v 9:00 přijde za dětmi Mikuláš se svojí nadílkou.

9.12. od 9:00 si s dětmi uspořádáme vánoční besídku, při které děti předvedou naučené básničky se zimní nebo vánoční tematikou.
10.12. jejich úsilí odmění Ježíšek nadílkou pod stromeček (rozbalíme si dárečky).

V týdnu od 14.12. do 18.12. doneseme lesním zvířátkům dobroty do krmelce a ozdobíme jim v lese stromeček.

Naše aktivity v lednu 2021

Poznávání zimních sportů, radovánek se sněhem

Otiskování do sněhu - stop, těl "andělíčků"

Pohádky se zimní tématikou

Hry se sněhem, stavby ze sněhu

Poznávání vlastností vody,  jejího významu pro veškerý život

Role člověka na Zemi - jeho šikovnost, profese, ochrana životního prostředí

Péče o zdraví


Naše aktivity v únoru 2021

Dne 9.2.2021 proběhne Projektový den v MŠ s názvem "Živá a neživá příroda - ptáčci v zimě" s pane Petrem Škoblukem. Děti uvidí odchyt ptáčků na krmítku, kroužkování ptáčků, vyrobí si lojové krmítko, zúčastní se besedy o životě ptactva, vyplní pracovní listy k tématu dle věku dětí.

Akce je plně hrazena z prostředků projektu " PODPORA MŠ LANŽOV II", reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017619, který je spolufinancován Evropskou unií.

Od 15.2. do 19.2.2021 jsou jarní prázdniny, v MŠ bude provoz omezen na dopolední od 6:30 do 12:30. 

Připravujeme se na karneval - rodiče přichystají dětem masku - 23.2.2021 v 9:00 propukne v MŠ " Karnevalová veselice" s tancem, soutěžemi a předváděním masek.

Pozorujeme a poznáváme dopravní prostředky, značky

Pozorujeme rozdíly mezi živou a neživou přírodou, oživujeme kamínky

Třídíme odpady, sbíráme hliník, pečujeme o naši Zemi

Pečujeme o ptáčky na krmítku

Pozorujeme rychlení hrášku v sadbovači, doubek, který vyrostl ze žaludu

Dle počasí si hrajeme se sněhem, bobujeme


Naše aktivity v březnu 2021

Sbíráme hliník, třídíme odpad, chráníme naši planetu

Navštívíme knihovnu OÚ, zapůjčíme si knihu, pečujeme o knihy v MŠ

Probudíme rostlinky, pozorujeme rostliny v sadbovači, pečujeme o ně, rychlíme sadbu, sejeme semínka, pečujeme o doubek

Chystáme se na Velikonoce, vyrobíme velikonoční přání a dáreček pro rodiče, přátele školy