Akce školy

Školní rok 2021/2022

Naše akce v červnu 2022

1.6. oslavíme v MŠ Den dětí, děti obdrží diplomy za celoroční cvičení v MŠ.


V prvním týdnu půjdeme s dětmi na koupaliště a v areálu proběhne olympiáda s různými soutěžními disciplínami.Ve druhém týdnu se vypravíme na cestu kolem světa, povíme si o naší planetě a světadílech, o její ochraně. Umístíme tablo našich předškoláčků v MŠ.Ve třetím týdnu prozkoumáme život na louce a budeme si vyprávět o broučcích, motýlech a hmyzu kolem nás, o jeho významu, o jeho druzích, budeme smýkat síťkou v trávě a pozorovat chycený hmyz pod mikroskopem, lupou. S dětmi si vyrobíme broučky.


Ve čtvrtém týdnu si ukážeme, co už všechno umíme, co jsme se v MŠ naučili, zazpíváme si známé písničky, zahrajeme si oblíbené hry dětí.


23.6. od 15:00 posedíme s rodiči u ohýnku při společném opékání na zahradě MŠ. Rodiče si s dětmi přinesou dobroty k opékání, pití bude zajištěno. 

V posledním týdnu se budeme bavit oblíbenými činnostmi dětí, zahrajeme si pohádku, děti budou samy vybírat hry, výtvarné aktivity, písničky, tanečky, budeme se těšit na prázdniny. 30.6. se rozloučíme s dětmi i s paní ředitelkou, která odchází do důchodu. Popřejeme si krásné, slunné a klidné léto.


Naše akce v květnu 2022

První týden se věnujeme Svátku maminek, děti se naučí písničky, básničky, tanečky pro maminky, vyrobí dárek a přání. 

3.5. v 15:00 začíná besídka k Svátku maminek - děti předvedou pásmo pro maminky, společně si posedíme, maminky dostanou dáreček. Žádáme rodiče, aby MŠ navštívily pouze maminky, děkujeme Vám za pochopení.

5.5. od 9:30 do 12:30 bude v MŠ probíhat zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 - více informací naleznete vlevo v menu "Zápis dětí do MŠ 2022/2023".

12.5. v 8:30 pojedeme na výlet do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem v souladu s tématem "Zvířata v ZOO". S sebou si do baťůžku děti vezmou: pití do uzavíratelné lahve, pláštěnku, dobrotu. Rodiče, dejte dětem pohodlnou obuv. Svačinu připraví paní kuchařka. Předpokládaný odjezd ze ZOO bude v 11:30, návrat do MŠ okolo 12:00. 


Třetí týden si vyprávíme o hospodářských zvířatech a jejich mláďatech, pozorujeme domácí a hospodářská zvířata v obci, seznámíme se s užitkem zvířat.V posledním týdnu si povídáme o bezpečnosti, kdo nás brání, kdo nás ošetří při poranění, komu můžeme a nemůžeme důvěřovat, kam máme volat v případě nebezpečí.


Pozorujeme jarní přírodu, její krásy a proměny, pečujeme o rostlinky v sadbovači ve třídě.  Naše akce v dubnu 2022

1.4. vyvedeme zaměstnance MŠ "aprílem" - připomeneme si dubnové pranostiky.


Vyrobíme si velikonoční výzdobu do třídy, velikonoční přání a dárek pro rodiče a přátele školy, povíme si o velikonočních tradicích, pozorujeme velikonoční výzdobu v obci,  15.4. a 18.4. oslavíme společně s rodiči Velikonoce - MŠ je uzavřena.


Předškolní děti se těší do školy, proměníme naši MŠ v základní školu a absolvujeme jednotlivé hodiny jako ve škole, prohlédneme si školní tašku předškoláčků.

21.4.2022 zveme všechny rodiče, zájemce o předškolní vzdělávání a přátele školy na "Den otevřených dveří" od 8:00 do 11:30. Společně si pohrajeme, vyrobíme záložku do knihy. Akce se uskuteční s ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace. Více vlevo v menu " Den otevřených dveří".


V posledním dubnovém týdnu si budeme povídat o ptáčcích, pozorujeme ptačí budky kolem MŠ, ptáky v lese. Povíme si o Filipojakubské noci čarodějnic, těšíme se na "pálení čarodějnic".


V pondělí 25.4.2022 kolem 10:00 přijede do MŠ pan fotograf a zhotoví dětem fotografie. 


Naše akce v březnu 2022

Probudíme rostlinky, pozorujeme rostliny v sadbovači a pečujeme o ně, rychlíme sadbu, sejeme semínka, pečujeme o sazenice, kypříme půdu, povíme si, kdo v půdě žije.

10.3. v 9:00 navštívíme knihovnu OÚ, zapůjčíme si knihu do MŠ a děti i domů,  budeme číst příběhy, pečovat o knihy v MŠ, povíme si, jak s knihou zacházet, přísloví "Kniha - přítel člověka".


Pozorujeme volně žijící zvířata, navštívíme les, dozvíme se, jak se v lese chováme, chráníme les před odpadky, povíme si, kdo patří do lesa, na pole, k rybníku.


Pozorujeme živou a neživou přírodu, chráníme ji před vandaly, dozvíme se, co patří do živé a neživé přírody, oživujeme předměty, pozorujeme počasí, potok v obci.


Povídáme si o květinách a rostlinách, které rostou, kvetou a voní v jarní přírodě, pozorujeme květiny, stromy a keře, zdobíme školní prostřekvětinami, dozvíme se, co potřebují rostliny ke svému růstu, provedeme pokus se dvěma rostlinkami.