Mateřská škola Lanžov

Výsledek zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

Ředitelka Mateřské školy Lanžov rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Lanžov:

                                                                          Seznam uchazečů

                                                          Registrační číslo          Výsledek řízení

                                                                    1                                přijat/a

                                                                    2                               přijat/a

                                                                    3                               přijat/a

                                                                    4                               přijat/a

                                                                    5                               přijat/a

                                                                    6                               přijat/a

                                                                    7                               přijat/a

                               Jsme rádi, že jste si vybrali naši MŠ. Vítáme Vás v našem kolektivu.

Schůzka pro rodiče

Informativní schůzka pro rodiče všech dětí k zahájení školního roku 2021/2022 se koná ve čtvrtek 2.9.2021 od 15:30 ve třídě MŠ (účast bez dětí).

Vážení rodiče a přátelé školy,

do společných prostorů MŠ je vstup možný pouze s odpovídajícími ochrannými prostředky dýchacích cest dle Ministerstva zdravotnictví.

Děkujeme Vám za pochopení.

Stříbrná zeměkoule

Vážení rodiče a přátelé školy,

z důvodu uzavření MŠ jsme ukončili sběr hliníku a odevzdali jej do DDM Jednička.

Děkujeme Všem rodičům a dětem za projevenou aktivitu ve sběru hliníku v tomto projektu.

MŠ se zapojila do ekologické soutěže ve spolupráci s DDM Jednička. Více informací v menu "Stříbrná zeměkoule".

Telefonní číslo pro přihlašování a odhlašování stravného:

702 453 596

Nabídka volných pracovních míst

V současné době volné pracovní místo nenabízíme.

Poděkování...

Děkujeme paní Kateřině Hornychové Baliharové za výzdobu prostorů naší MŠ a zveřejnění obrázků na našich www stránkách. Pro zájemce o její tvorbu uvádíme kontaktní spojení:

tel.: 608 939 318         e-mail: malovanatrika@seznam.cz        www.malovanatrika.cz