„Člověk dokáže vše.“

Mateřská škola Lanžov

Klidné a slunné prázdniny

Vážení rodiče,

prázdniny se nám přiblížily rychlým tempem. Dovolte nám Vám tímto popřát klidné léto, užijte si sluníčka a radosti s Vašimi nejbližšími. Přejeme také bezpečné prožití prázdnin, hodně příjemných a fascinujících zážitků a koncem srpna se na Vás opět budeme těšit v naší školce.

Užijte si chvíle volna...

Kolektiv zaměstnanců školy

Společné opékání

Vážení rodiče,

23.6. od 15:00 posedíme u ohýnku při společném opékání na zahradě MŠ

Přineste si spolu s dětmi dobroty k opékání, pití bude zajištěno. 

Těšíme se na Vás.

Akce se bude konat s ohledem na vývoj počasí.

Výsledek Zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023

Ředitelka Mateřské školy Lanžov rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Lanžov:

       Uchazeč reg. č.                            Výsledky řízení

3                                                  přijat/a

7                                                  přijat/a

4                                                  přijat/a

1                                                   přijat/a

9                                                  přijat/a

Ředitelka Mateřské školy Lanžov rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Lanžov:

        Uchazeč reg. č.                            Výsledky řízení

                  2                                                nepřijat/a

                  6                                                nepřijat/a

                  10                                               nepřijat/a

                  8                                                 nepřijat/a

                  5                                                 nepřijat/a

Irena Černá, ředitelka Mateřské školy Lanžov   

Datum zveřejnění: 25.5.2022

Jsme rádi, že jste si vybrali naši školu. Vítáme Vás v našem kolektivu.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка       Mateřská škola Lanžov

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu/ Дата та час запису:       11.7.2022

Místo zápisu/ Місце запису:                    Mateřská škola Lanžov, Lanžov 2, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Předpokládaný počet přijímaných/ Орієнтовна кількість дітей:           0

Organizace zápisu/ Порядок запису:

  • O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

  • Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов'язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

  • Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов'язані подати такі документи:

  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

  • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

  • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;

  • potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов'язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

  • O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м. Lanžově dne/дата 27.5.2022

Irena Černá, ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка